Počet osob: 285 (68 naživu)
Počet mužů: 152 (35 naživu)
Počet žen: 133 (33 naživu)
Počet generací: 9

Muži:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Hanzl František - 85 let 4 měsíce 0 dní (31 168 dní)
Nejnižší věk ze zesnulých*: Hošek Jan - 0 roků 0 měsíců 0 dní (0 dní)
Průměrná délka života*: 27 let 2 měsíce 15 dní (9 937 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 28 let 3 měsíce 14 dní (10 332 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 33 let 1 měsíc 8 dní (12 091 dní)
Nejčastější jméno: Josef (20x)

Ženy:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Hošková Růžena - 86 let 8 měsíců 20 dní (31 677 dní)
Nejnižší věk ze zesnulých*: Hošková Kateřina - 0 roků 0 měsíců 18 dní (18 dní)
Průměrná délka života*: 44 let 3 měsíce 26 dní (16 188 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 23 let 8 měsíců 21 dní (8 665 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 25 let 5 měsíců 24 dní (9 307 dní)
Nejčastější jméno: Anna (19x)

Všichni:

Nejvyšší věk ze zesnulých*: Hošková Růžena - 86 let 8 měsíců 20 dní (31 677 dní)
Nejnižší věk ze zesnulých*: Hošek Jan - 0 roků 0 měsíců 0 dní (0 dní)
Průměrná délka života*: 33 let 8 měsíců 6 dní (12 302 dní)
Průměrný věk při 1. sňatku*: 25 let 10 měsíců 5 dní (9 440 dní)
Průměrný věk při 1. dítěti*: 27 let 2 měsíce 3 dny (9 925 dní)
Nejčastější jméno: Josef (20x)

Dny a měsíce narození:

Nejvíce lidí se narodilo v listopadu (11x)
Nejvíce lidí se narodilo ve čtvrtek (17x)
Nejméně lidí se narodilo v lednu a prosinci (4x)
Nejméně lidí se narodilo v úterý (6x)

Dny a měsíce úmrtí:

Nejvíce lidí zemřelo v prosinci, květnu, září (6x)
Nejvíce lidí zemřelo v úterý (11x)
Nejméně lidí zemřelo v srpnu (0x)
Nejméně lidí zemřelo v pátek (3x)

Dny a měsíce svateb:

Nejvíce svateb bylo v únoru (7x)
Nejvíce svateb bylo v úterý (13x)
Nejméně svateb bylo v červenci (0x)
Nejméně svateb bylo v pátek (0x)

Svatby:

Nejmladší nevěsta*: Barešová Johana - věk při svatbě: 19±1 rok
Nejmladší ženich*: Nimč František - věk při svatbě: 23 let 6 měsíců 28 dní (8 611 dní)
Nejstarší nevěsta*: Václavíková Ludmila - věk při svatbě: 34 let 11 měsíců 6 dní (12 759 dní)
Nejstarší ženich*: Smyčka Jaromír - věk při svatbě: 50 let 9 měsíců 11 dní (18 546 dní)

Nejkratší manželství: Vršecký František & Benešová Kateřina - (detaily manželství) - 24 let 2 měsíce 4 dny (8 829 dní)
Nejdelší manželství: Václavík Vladimír & Hošková Růžena - (detaily manželství) - 50 let 0 měsíců 11 dní (18 274 dní)

Rodiče:

Nejmladší matka*: Chocová Marie - věk při narození dítěte: 18 let 3 měsíce 6 dní (6 672 dní)
Nejmladší otec*: Nimč Josef - věk při narození dítěte: 24 let 7 měsíců 8 dní (8 987 dní)
Nejstarší matka*: Barešová Johana - věk při narození dítěte: 40±1 rok
Nejstarší otec*: Hošek František - věk při narození dítěte: 44 let 8 měsíců 14 dní (16 326 dní)
Nejvyšší věk matky při prvním dítěti*: Čulíková Johana - 34 let 6 měsíců 5 dní (12 607 dní)
Nejvyšší věk otce při prvním dítěti*: Hošek František - 43 let 3 měsíce 19 dní (15 816 dní)
Maximální počet dětí je 10. Měly je Nimč Vojtěch , Chvatlinová Aloisie .

Prarodiče:

Nejmladší děda*: Václavík František - věk při narození vnoučete: 64 let 6 měsíců 8 dní (23 564 dní)
Nejstarší děda*: Václavík František - věk při narození vnoučete: 64 let 6 měsíců 8 dní (23 564 dní)
Nejvyšší věk dědečka při prvním vnoučeti*: Václavík František - 64 let 6 měsíců 8 dní (23 564 dní)

Praprarodiče:

* Údaje, které nejsou s přesností na dny, jsou přibližné. Existuje-li u jiné osoby přesnější údaj v daném rozmezí, je použita tato osoba.
Copyright  ©  2009 - 2016   david.lenskydator3.cz   David Lenský
tested on SeaMonkey 2.40,  Firefox 45